Powrót

Zespół - to zawsze one team one goal.

01 Marca 2023 | Agile / Scrum

Na samym początku chciałabym zadać Ci pytanie: czym dla Ciebie jest zespół? Czy kiedykolwiek pracowałeś w zespole? Przypomnij sobie teraz nawet taki zespół na podwórku kiedy wymienialiśmy się jeszcze “karteczkami” z gronem koleżanek i kolegów. Czy gdyby cofnąć się w czasie byłbyś w stanie wybrać taki zespół, w którym czułeś się dobrze? Myślę, że tak :)

Jeśli masz już swoją odpowiedź, to teraz ja powiem, czym jest on dla mnie. Dla mnie to najbliższe grono mi osób, z którym mam coś wspólnego i w którym razem dążymy do pewnych celów (czasem lepiej określonych, a czasem mniej). Zespół to dla mnie rodzina ta najbliższa, grono znajomych, z którymi spotkamy się by wspólnie spędzić czas czy zespoły, z którymi pracuję od poniedziałku do piątku. Gdy byłam związana z koszykówką to także tam grałam na każdym meczu z innym zespołem i razem tworzyliśmy pewną całość. Naszym celem wówczas był wygrany mecz. 


Zerknijmy teraz do literatury: czym jest zespół na jej podstawie? 


Zespół według słownika PWN to: “(...)grupa ludzi wspólnie pracujących lub robiących coś w jakiejś dziedzinie.” Według Encyklopedii Zarządzania “Zespół to zbiór osób, które posiadają wspólny, konkretny cel działania i wzajemnie uzupełniające się umiejętności” (K. Kmiotek 2012, s. 162). Scrum Guide z kolei definiuje zespół w ujęciu agile jako podstawowy element metodyki i wskazuje, że “(...) Scrum Team nie dzieli się na podzespoły, nie obowiązuje w nim hierarchia. To spójna grupa profesjonalistów skupionych na pojedynczym celu określanym jako Cel Produktu.”.


To wszystko, co widzimy, ma sens. Jest mocne. Sama teoria przybliża do siebie ludzi i wskazuje na jedną ważną (przynajmniej dla mnie) cechę: potrzebujemy ludzi, by ze sobą współpracować, by coś wytwarzać a przede wszystkim, by żyć. 


Wszystko to, co jest powyżej, wskazuje na samą sielankę, jednak nie jest tak do końca. Nikt z nas przecież nie jest taki sam. Pracując/będąc w zespole, trafiamy na różne osobowości, różne charaktery, nastawienia czy też emocje. Nasuwa mi się pytanie: czy zatem istnieje zespół idealny? Moim zdaniem nie, ale istnieje zespół dopasowany, szanujący się i idący w tym samym kierunku. 


Czy każdy zespół jest taki sam? Uważam, że nie i dlatego poruszmy teraz rodzaje zespołów. 


Każdego dnia poruszam się w obszarze zarządzania projektami w IT więc odniosę się najpierw do ogółu pod kątem zarządzania, a następnie przejdę do własnych doświadczeń. 


Według literatury zespoły projektowe wymienia się z podziałem na:


- zespół izomorficzny gdzie głównym celem jest produkt, który powstaje z danego projektu. W takim projekcie osoba zarządzająca blisko współpracuje z każdą osobą z projektu i pilnuje, by wszystkie zadania prowadziły do spójnej całości jako produkt.


- zespół ekspercki - w zespole tym, każdy pracuje nad różnymi zadaniami ze swojej branży. Każda z osób bierze wówczas pełną odpowiedzialność za swoje zadania. Osoba zarządzająca takim zespołem potrzebuje opanować cały projekt łącznie, wszystkich ekspertów naraz.


- zespół kolektywny - z samej już nazwy dla mnie dobrze to brzmi. W tym zespole tym liczy się całokształt, czyli finalnie produkt. Każdy w tym projekcie ma wpływ. W zespole tym osoby sobie pomagają i nie są ekspertami w jednej dziedzinie. Nie ma tutaj indywidualności, lecz wspólne działanie i wspólny cel. Cechą szczególną jest brak jakiejkolwiek osoby przywódczej, która wskazuje, co ma być wykonane i jak.


- zespół ze strukturą chirurgiczną - rodzaj tego zespołu wywodzi się z firmy IBM. Główną osobą w zespole jest szef, a pozostali członkowie są jego asystentami, ekspertami itd.. Ich zadaniem jest wówczas dostarczanie odpowiednich danych, narzędzi by szef miał odpowiednie warunki do spełnienia celu projektu. Szef skupia się na kluczowych zadaniach, tak jak robi to chirurg (precyzyjnie, bez dodatkowych zadań rozpraszających, bo ma do tego asystentów). 


Specjalnie wymieniłam tu rodzaje bez ich opiniowania. No może w kolektywnym stwierdzam, że sama nazwa jest pozytywna i to wszystko. Myślę, że w każdych z tych krótko przedstawionych struktur zespołów można wskazać zalety, jak i wady, jak we wszystkim. Gdybym miała wybrać swój preferowany styl, to już wiecie, że byłby to kolektywny. Dlaczego? Odpowiedź poniżej. 


Zespół w ujęciach Scruma 


Scrum wymienia bardzo ważne cechy zespołu deweloperskiego, w które ja wierzę i z którymi się utożsamiam. Są nimi:


a. samoorganizacja - rozumiem to tak, jak w zespole wyżej kolektywnym, nie ma żadnego szefa, który wskazuje drogę, w tym przypadku może to być Scrum Master, który edukuje i powtarza cechy Scruma i daje szansę, by to członkowie zespołu sami wiedzieli, jak iść i w którą stronę. Nikt nie każe iść w prawo i w lewo, to zespół wspólnie decyduje i ustala ścieżkę (czy to developmentu, czy rozwoju, czy też optymalizacji produktu)


b. interdyscyplinarność - każdy z członków zespołu jest otwarty na zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój, nie skupia się na swojej specjalizacji, lecz łączy umiejętności, tak by razem z innymi dodać wartość do końcowego celu projektu


c. zaangażowanie - zespół ten zna jasno przedstawiony cel, ze sprintu na sprint stara się dostarczyć minimalną użyteczną i działającą wartość do produktu końcowego. By tak się stało zespół, jest skoncentrowany oraz zaangażowany.  


No i teraz podsumowując: osobiście chciałabym dążyć do struktury kolektywnej oraz do zespołu scrumowego. Bardzo mi się podoba podejście scrumowe, jednak jestem zdania, że często zwłaszcza na samym początku tworzenia się zespołu ważna jest osoba, która zespół poprowadzi, wskaże szlak. Resztę zespół w procesie tworzenia utworzy sam. 


O zespołach można by pisać bardzo dużo. Chciałabym tym artykułem rozpocząć krótką serię o umiejętnościach miękkich, które mogą się przydać każdemu z nas, lub też osobom, które są w zespołach lub też zespołami w jakiś sposób zarządzają. 


Myślę, że warto się zastanowić, a zwłaszcza pomyśleć, w jakim zespole się znajduję i co mogę uczynić, by zespół ten czuł się dobrze, był zadowolony ze wspólnych sukcesów, wyciągał wnioski z potknięć i by cały czas się rozwijał. 


Na koniec chciałabym rzucić pytanie do przemyślenia: co jeśli zespół nie realizuje wspólnego celu? Czy dalej jest to zespół? Nie. To grupa i to jest zasadnicza różnica.


Zespół ma wspólny, jasno określony cel, grupa zaś realizuje swoje cele indywidualne.


Grupa jest jakby zbiorowiskiem osób przypadkowych, gdzie każdy ma swoje zadanie i każdy indywidualnie ponosi odpowiedzialność. W zespole kierujemy się zasadą zbiorowości, celowości i wspólnej odpowiedzialności. 


Polecam ciekawy artykuł na stronie ASANY: https://asana.com/pl/resources/group-vs-team, podsumowując, wykorzystam tu ich prosty graf na temat różnicy między grupą a zespołem. undefined


Źródło: Artykuł online https://asana.com/pl/resources/group-vs-team  


Na koniec jeden z moich ulubionych cytatów. Cytat Babe Ruth’a mówi więcej niż tysiąc słów. Kim był Babe? Polecam poczytać jego historię w świecie sportu. 


“(...) Sposób, w jaki drużyna gra jako całość, determinuje jej sukces. Możesz mieć największą grupę pojedynczych gwiazd na świecie, ale jeśli nie grają razem, klub nie będzie wart ani grosza. (...)” Babe Ruth

Źródła:  1. https://sjp.pwn.pl/sjp/zespol;2545568.html  

  2.  https://mfiles.pl/pl/index.php/Zesp%C3%B3%C5%82 

  3. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Polish.pdf  

  4. https://asana.com/pl/resources/group-vs-team  

  5. https://thepdcafe.com/pl/30-inspirational-team-building-quotes/  

Autor artykułu:
Sandra Baruffi|PM & Scrum Master
Wierzę w ducha i osobowość agile, kierując się przy tym w dniu codziennym wartościami scrumowymi. Moim głównym celem jako Junior IT Project Manager jest ułatwienie realizacji projektu, zapewnienie, że wszystkie standardy i specyfikacje są spełnione, aby dostarczyć stabilny przyrost. Osiągam to poprzez wdrożenie technik zarządzania, facylitację i motywację zespołu, strategie zarządzania ryzykiem oraz poprzez dobrą i przejrzystą współpracę z moimi współpracownikami i zespołem zarządzającym. Jednym z moich celów jest stała i skuteczna komunikacja. Po pracy pasjonatka koszykówki lubiąca codzienne spacery ze swoim psem (team dog forever).