Projekt

PayEye Zone

Branża

Reklamowa

Usługi

Mobile Development

PayEye Zone

PayEye Zone to aplikacja, która umożliwia sklepom, punktom usługowym oraz sklepom internetowym korzystającym z technologii płacenia okiem PayEye skuteczną komunikację z konsumentami. Dzięki PayEye Zone, firmy mogą udostępniać relacje, promować swoje usługi, produkty oraz oferować atrakcyjne zniżki, prezentując jednocześnie swoje produkty w sposób wizualny.

Projekt

PayEye Zone

Branża

Reklamowa

Usługi

Mobile Development

PayEye Zone

PayEye Zone to aplikacja, która umożliwia sklepom, punktom usługowym oraz sklepom internetowym korzystającym z technologii płacenia okiem PayEye skuteczną komunikację z konsumentami. Dzięki PayEye Zone, firmy mogą udostępniać relacje, promować swoje usługi, produkty oraz oferować atrakcyjne zniżki, prezentując jednocześnie swoje produkty w sposób wizualny.

ZLECENIE

Przygotowanie aplikacji dla systemów Android i iOS na podstawie dostarczonych makiet UX/UI oraz zintegrowanie aplikacji z backendem przygotowanym przez zespół klienta.

JAK PODESZLIŚMY DO ZADANIA

Po przyjęciu projektu, dokładnie zapoznaliśmy się z dostarczonymi makietami UX/UI, skupiając się na analizie wizualnej i funkcjonalnej aplikacji.

Następnie utworzyliśmy dwa zespoły odpowiedzialne za rozwój aplikacji na platformy Android i iOS. Każdy zespół skoncentrował się na opracowaniu odpowiedniej architektury aplikacji, zapewniając optymalną wydajność i dostosowanie do specyfiki systemów operacyjnych.

METODYKA PRACY

Realizując ten projekt, postawiliśmy na metodykę pracy waterfall, która idealnie dopasowała się do ustalonego zakresu prac i terminu. Metodyka ta opierała się na sekwencyjnym podejściu, zapewniając analizę, planowanie, implementację, testowanie i wdrożenie projektu w kolejnych fazach. Dzięki tej strukturalnej organizacji, mieliśmy pełną kontrolę nad postępem prac i mogliśmy dostarczyć finalny produkt zgodnie z wymaganiami.

WDROŻENIE PROJEKTU

Zgodnie z naszymi pierwotnymi ustaleniami, dostarczyliśmy klientowi pełen kod źródłowy aplikacji po przeprowadzeniu finalnych testów. Klient otrzymał możliwość samodzielnego zbudowania aplikacji oraz przeprowadzenia procesu publikacji w sklepach Google Play i App Store. Nasz zespół zapewnił klientowi niezbędne wsparcie techniczne, aby ułatwić proces wdrożenia i zapewnić płynne funkcjonowanie aplikacji od samego początku.

technologie

name technology Android

Android

name technology iOS

iOS

GŁÓWNE WYZWANIA

1

Nieprzesuwalny termin oddania projektu

Terminowa dostawa aplikacji była kluczowym wyzwaniem, ze względu na zbliżające się wydarzenie, na którym miała być zaprezentowana. Nasz zespół skutecznie zarządzał czasem i zasobami, zapewniając wysoką jakość produktu. Dzięki solidnej organizacji, współpracy i zaangażowaniu, udało nam się pomyślnie dostarczyć aplikację zgodnie z ustalonym terminem, umożliwiając klientowi prezentację na oczekiwanym wydarzeniu.

2

Równoczesna praca nad aplikacją na systemy Android i iOS

Równoczesny rozwój aplikacji na platformy iOS i Android wymagał specjalistycznej wiedzy z obu tych technologii, a także koordynacji i elastycznego podejścia. Nasz zespół skutecznie podzielił się obowiązkami, zapewniając spójność i terminowe dostarczenie aplikacji na obie platformy.

3

API dostarczone przez klienta

Nasz zespół skrupulatnie analizował dostarczone API i dostosował nasze aplikacje do wymagań backendu, zapewniając efektywną komunikację między aplikacjami a serwerem. W przypadku ewentualnych problemów, aktywnie współpracowaliśmy z zespołem klienta w celu znalezienia rozwiązań i dostosowania aplikacji do backendu. Mimo tych wyzwań, udało nam się zintegrować backend klienta z naszymi aplikacjami, gwarantując płynne działanie, bezpieczną wymianę danych i pełną funkcjonalność dla użytkowników.

4

Integracja z biblioteką Img.ly

Praca z zewnętrzną biblioteką wymagała zrozumienia jej dokumentacji i dostosowania naszego kodu. Nasz zespół z sukcesem zintegrował Img.ly SDK, dostarczając użytkownikom zaawansowane funkcje edycji zdjęć i wideo przed publikacją materiałów promocyjnych.

5

Modyfikacje UX/UI w trakcie developmentu

W trakcie prac nad aplikacją, klient zidentyfikował potrzebę wprowadzenia zmian do pierwotnych makiet. Nasz zespół elastycznie reagował na te zmiany, analizując ich wpływ na architekturę i funkcjonalność aplikacji. Dzięki konsultacjom z klientem, wprowadziliśmy modyfikacje w trakcie rozwoju, dostosowując się do nowych wymagań. W rezultacie, dostarczyliśmy finalny produkt, który spełniał oczekiwania klienta i uwzględniał najnowsze wymagania.

EFEKT

Zobacz efekty naszej pracy nad projektem PayEye Zone

01

Udana współpraca z zespołem zewnętrznym

Doskonała komunikacja między zespołami zaowocowały pomyślną realizacją projektu zgodnie z wymaganiami i wyznaczonym terminie.

02

Dotrzymanie terminu

Pomyślnie wdrożyliśmy aplikację zgodnie z wyznaczonym terminem.

03

Prezentacja aplikacji pierwszym użytkownikom

Prezentacja aplikacji na dedykowanym jej wydarzeniu umożliwia użytkownikom bezpośrednie doświadczenie funkcjonalności i spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony zainteresowanych osób.