Projekt

ONE House Sp. z o.o.

Branża

Oferty pracy

Usługi

Web Development

Praca50.plus

Praca50.plus to portal z ogłoszeniami dla ludzi powyżej pięćdziesiątego roku życia, którzy poszukują pracy.

Projekt

ONE House Sp. z o.o.

Branża

Oferty pracy

Usługi

Web Development

Praca50.plus

Praca50.plus to portal z ogłoszeniami dla ludzi powyżej pięćdziesiątego roku życia, którzy poszukują pracy.

ZLECENIE

Zbudowanie w jak największym stopniu zautomatyzowanego portalu z ogłoszeniami o pracę we współpracy z zespołem ONE House, który odpowiedzialny był za rozwiązania UX/UI, w tym za opracowanie makiet, całościowy Project Management oraz oferował współpracę dwóch osób – deweloperów.

Głównym założeniem projektu było stworzenie funkcjonalnego i skalowalnego portalu w bardzo krótkim czasie, ponieważ data “go live” portalu została ustalona na 4 miesiące od rozpoczęcia prac.

Dodatkowym celem projektu było wdrożenie i wyszkolenie programistów wydelegowanych przez klienta, aby po okresie powstania projektu mogli poprowadzić jego rozwój.

JAK PODESZLIŚMY DO ZADANIA

Pierwszym etapem prac było zebranie zespołu programistów, zaplanowanie prac, wybór technologii, znalezienie dostawy usług serwerowych.

Zapewniliśmy ze swojej strony 3-osobowy zespół:
  • Software Architect
  • Senior Backend Developer
  • Senior Frontend Developer
Została wybrana architektura i technologia w której tworzony będzie kod:
  • Frontend: ReactJS + NextJS
  • Backend: Laravel Framework
Architektura została podzielona na 5 osobnych aplikacji:
  • Moduł publiczny (Strona)
  • Moduł pracownika
  • Moduł pracodawcy
  • Moduł administracyjny
  • REST API
Pęłniliśmy też funkcje doradcze podczas wyboru i realizacji zamówienia na infrastrukturę serwerową.

METODYKA PRACY

Drugim etapem była faza budowania samego rozwiązania. Wspólnie z zespołem projektowym ONE House wybraliśmy prace w metodologii SCRUM jako najbardziej dopasowaną do potrzeb projektu oraz podejście GIT Successful Branching Model, aby w szybkim tempie dostarczać kolejne funkcje portalu do weryfikacji biznesowej.

Codziennie oraz cotygodniowe formy spotkań operacyjnych członków zespołu przyczyniły się do minimalnych przestojów pomiędzy zespołami UI/UX oraz programistów.

WDROŻENIE PROJEKTU

Końcowym etapem projektu było wdrożenie produkcyjne aplikacji oraz dodanie dodatkowych funkcji integrujących portal z zewnętrznymi dostawcami ogłoszeń, jak również przygotowanie planu rozwoju dla przyszłych planowanych funkcji.

ONE House zdecydował się na przedłużenie wspólnych prac poza zakładanym wolumenem i na prace nad portalem po określonym wcześniej deadlinie.

technologie

name technology React

React

name technology NextJS

NextJS

name technology Laravel

Laravel

GŁÓWNE WYZWANIA

1

Ograniczenie czasowe

Krótki czas realizacji wymagał na zespole niestandardowego podejścia ze względu na rozległość budowanego rozwiązania (ponad 150 widoków UI). Jedną z kluczowych kwestii była bardzo bliska współpraca na przestrzeni zespołu UI/UX oraz programistów co pozwoliło na wykluczenie zbędnych przestojów w pracach programistycznych, a metodyka SCRUM pozwoliła na częste zmiany założeń poszczególnych zadań. W trakcie trwania projektu nie mogliśmy dopuścić do żadnych opóźnień, w związku z czym dodatkowe zadania były często wykonywane w dniach weekendowych, dlatego byliśmy zmuszeni suplementować podstawowy zespół projektowy dodatkowymi deweloperami.

2

Szkolenia programistów

ONE House zapewnił wsparcie dwóch programistów: Junior Developerów, których zadaniem jest utrzymanie aplikacji po etapie rozwoju systemu. W pierwszym etapie działań nowi członkowie zespołu zostali przeprowadzeni przez serię szkoleń wdrażających w metodyki pracy oraz standardy wytwarzania oprogramowania. Dzięki podejściu GIT Successful Branching Model ich praca mogła być dokładniej weryfikowana i wspierana bez opóźnień dla całości projektu.

3

Zespół rezerwowy

Przez krótki czas realizacji jaki musiał zostać dotrzymany Mad Mountain zapewniło rezerwowy zespół programistów, który wspierał podstawowych członków zespołu w przypadku zdarzeń losowych (jak choroba) czy dodatkowo pomagał w przypadku opóźnień.

Członkowie rezerwowego zespołu mieli osobny cykl spotkań, na którym omawiane były ostatnie wdrożenia czy nadchodzące plany, aby w dowolnym momencie ich wiedza na temat projektu była zawsze aktualna.

EFEKT

Zobacz efekty naszej pracy nad projektem Praca50.plus

01

Dotrzymanie terminu

Termin budowy rozwiązania został dotrzymany, wdrożenie odbyło się bez opóźnień.

02

Kontynuacja współpracy

Zważywszy na jakość wykonania portalu klient zdecydował się na kontynuację współpracy i zaangażowanie zespołu Mad Mountain również do rozwoju serwisu.

03

Przekazanie projektu

Zespół mniej doświadczonych programistów przeszedł szkolenia pozwalające na samodzielne utrzymanie portalu.