Case Study - RODOGen

RODOGen to platforma internetowa, która powstała w związku z wprowadzeniem w Unii Europejskiej nowej ustawy o ochronie danych osobowych, tj. RODO.

Podsumowanie

Bądź gotowy na RODO!

Nowe przepisy nałożyły szereg obowiązków także na wydawców stron internetowych. Musieli nie tylko poprawić wiele wcześniejszych dokumentów (np. istniejących regulaminów czy polityk prywatności), ale także opublikować wiele nowych informacji, takich jak obowiązki informacyjne, które opisywały cel przetwarzania danych osobowych.

Projekt

RODOGen

Branża

Usługi prawne

Usługi

Web Development, UX/UI

Wyzwanie

Stwórzenie platformy do aktualizacji regulaminów zgodnie z przepisami RODO.

Jak to zrobiliśmy

Dostosowanie się do nowych przepisów nie stanowiło problemu dla dużych firm, które korzystają z profesjonalnej obsługi prawnej, ale właściciele mniejszych i średnich firm stanęli przed wyzwaniem. RODOGen powstał, aby pomóc im dostosować się do przepisów i zapewnić zgodność ich stron internetowych z obowiązującym prawem.